Hindamine


Kinnisvara hindamine on protsess, mille käigus leitakse kinnisvara antud ajahetke turuväärtus. Hinnatav objekt võib olla nii korter, maja, krunt, äripind või muu kinnistusregistrisse kantud objekt.

Eksperthinnanguid koostame järgmistel eesmärkidel:
– Laenutagatise turuväärtuse määramiseks;
– Finantsaruandluseks;
– Müügihinna määramiseks;
– Investeerimisotsuste tegemiseks;
– Kohtulike vaidluste puhul;
– Enampakkumistel alghinna määramiseks;
– Muudel kliendi poolt tellitud juhtudel.

LVM Kinnisvara on tegelenud kinnisvara hindamisega alates 1993. aastast. Meie eksperthinnangud valmivad kooskõlas EKHÜ kehtestatud Heade Tavade Koodeksiga. Hindamisel lähtume Riiklikest Eesti varahindamise standarditest EVS 875. Hinnang vormistatakse kirjalikult eksperthinnanguna. Meie poolt koostatud eksperthinnaguid aktsepteerivad kõik krediidiasutused ja finantsinstitutsioonid. Pankadele edastatakse hinnangud digitaalselt allkirjastatult e-hinnangutena, mis tagavad tellijale kiiruse ja konfidentsiaalsuse.

LVM Kinnisvara OÜ-s töötavad hindajad on oma ala professionaalid, kelledel on pikaajaline töökogemus kinnisvarahindajana, mida toetab vastavasisuline kõrgharidus ja pidev täiendõpe.

Hindamisteenuse hinnakiri linnades

TallinnTartuPärnuKuressaare
Tüüpkorteral 135 € *125 €al 120 €al 130 €
Muu korteral 160 €al 125 €al 130 €al 160 €
Elamu, ridaelamu, majaosaal 240 €al 210 €al 160 €al 210 €
Elamukruntal 240 €220 €200 €230 €
Ärihoone, tootmishoone, tootmismaa, ärikruntkokkuleppelkokkuleppelkokkuleppelkokkuleppel
* Mustamäe, Lasnamäe, Õismäe paneelelamud

Hindamisteenuse hinnakiri maakondades

HarjumaaTartumaaPärnumaaSaaremaa
Korteral. 170 €al. 145 €al. 150 €al. 130 €
Elamu, ridaelamu, majaosaal. 250 €al. 240 €al. 210 €al. 210 €
Elamukruntal. 250 €al. 220 €al. 210 €al. 230 €
Maatulundusmaaal. 270 €al. 220 €al. 210 €al. 230 €
Ärihoone, tootmishoone, tootmismaa, ärikruntkokkuleppelkokkuleppelkokkuleppelkokkuleppel

Muud teenused:

Eksperthinnang paberil – 20 €
Lisahinnang – al. 90 €
Väljasõidutasu koos suulise hinnanguga – 50% teenuse hinnakirjajärgsest hinnast
Perspektiivne hinnang – lisandub 50% teenuse hinnakirjajärgsest hinnast
Väljasõidutasu Saaremaal – 0,50 €/kilomeeter

Hindajad

Tallinn

Ando Lumiste

kinnisvara hindaja, kutsetunnistus 095290

ando.lumiste@lvm.ee

+372 5689 0500

Anneli Kaldaru

kinnisvara hindaja, kutsetunnistus 139617

anneli.kaldaru@lvm.ee

+372 5666 5500

Margus Kruut

kinnisvara nooremhindaja, tase 5

margus.kruut@lvm.ee

+372 506 4987

Tartu

Eddy Märtin

kinnisvara nooremhindaja, tase 5

eddy.martin@lvm.ee

+ 372 5645 6200

Karmen Saarep

kinnisvara hindaja, tase 6

karmen.saarep@lvm.ee

+372 5686 1500

Pärnu

Laire Kiveste

kinnisvara hindaja, tase 6

laire.kiveste@lvm.ee

+372 5193 6993

Merle Siigla

vara hindaja, tase 7

merle.siigla@lvm.ee

+372 503 8293

Kuressaare

Liina Järveots

kinnisvara nooremhindaja, tase 5

liina.jarveots@lvm.ee

+372 5628 1900

Teie kiri on saadetud

×