Soo 7, Kalamaja

Kalamajja, aadressile Soo 7, on peatselt valmimas uued korterid.
Planeeritav ala asub terviklikult säilinud miljööväärtuslikul alal ning jääb muinsuskaitseala kaitsevööndisse.

Ülevaade

Soo tn 7 kinnistu on tüüpiline pikk ja kitsas Kalamaja töölisaguli krunt. 1923. aastal ehitati kaheksa väikese üürikorteriga kahekordne elamu Soo tn äärde. Paar aastat hiljem ehitati krundile kahe korteriga hoovimaja ning abihooned pesuköögi ja kuuridega. Käesolevaks ajaks on hoovimaja hävinud. Säilinud on ainult tulemüür. Tänavaäärne maja seisab kindlalt omal kohal ning vajab korrastamist.

Soo 7 tänavapoolne korterelamu saab uue hingamise 2019 a märtsis, Soo 7a hoovimaja hiljem (ehitusluba väljastatud). Tänavapoolne hoone rekonstrueeritakse alates vundamendist kuni katuseharjani, säilitades väliselt esialgset arhitektuuri.

Ehitusinfo

Arendaja ja ehitaja on Everster OÜ www.everster.ee

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Vainik RM, arhitekt Milvi Vainik.

Ehitusluba nr 1712271/08191. Korterelamu on projekteeritud K2 projekt OÜ poolt, arhitekt Külli Kübbar.

Soo 7 tänavapoolse korterelamu valmimisaeg on 2019 a märts.

Läheduses asuv Kalamaja Kalmistupark

Piirkond

Kalamaja on teadaolevalt esmakordselt mainitud 1374. aastal Tallinna eeslinnana.
Keskajal ja hiljemgi oli Kalamaja Tallinna suurim eeslinn. Tegu on ka ühe vanima Tallinna eeslinnaga.

Soo tänav

19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse jooksul rajati enamik praeguseni säilinud Kalamaja hoonestusest,
mis mõjutas järgnenud aastakümnetel ning mõjutab oluliselt praegugi sealset olustikku.

Tänapäeval on Kalamaja populaarne ja eelistatud rajoon, kuhu paljud soovivad oma kodu rajada. Mitmed ehitised piirkonnas on saanud uue ilme, samuti ehitatakse Kalamajja ka uusi hooneid. Kalamajas on olemas kohvikud, kauplused, pargid, muuseumid, teatrid, turg, saun ja palju muud. Toimuvad mitmed (tänava)üritused. Piirkonna inimesed on koondunud seltsidesse.

Kalamaja asub kesklinna ja vanalinna lähedal. Kvartalit ümbritsevatel tänavatel kulgeb bussiliin ja Põhja puiesteel trammiliin, mis võimaldavad ühenduse teiste Tallinna linnaosadega. Kvartalis asub mitu lasteaeda ning Kalamaja Põhikool. Vahetus naabruses Soo tn ja Põhja pst nurgal paikneb kaubanduskeskus, Niine tänaval linnaosa haldusasutus. Puhke- ja vabaaja veetmise võimalus on aedlinnale iseloomulikel õuealadel. Ühiskondliku transpordi kaudu on kättesaadavad linna pargid ja kultuuriasutused.


Tutvu meie teiste arendustega

Kõik
Tallinn
Tartu
Pärnu
Kuressaare

Teie kiri on saadetud

×